Borellme
Meny

Välkommen

Borell psykologi & arbetsterapi AB samt Eva-Lena Borell AB erbjuder utbildning, handledning och organisationsinsatser som riktar sig till personal, studenter och organisationer inom områdena psykiatri, kommunal socialpsykiatri, beroendeverksamheter samt angränsande områden.
Vi fokuserar på vård- och stödinsatser för brukare med psykiska funktionsnedsättningar samt gemensam förståelse och samverkan mellan olika huvudmän och organisationer.

Aktuellt

© Borell Psykologi & Arbetsterapi

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in