Borellme
Meny

Välkommen

Borell psykologi & arbetsterapi AB samt Eva-Lena Borell AB erbjuder utbildning och handledning som riktar sig till personal och studenter inom områdena psykiatri, kommunal socialpsykiatri, beroendeverksamheter med flera.
Vi fokuserar på vård- och stödinsatser för brukare med psykiska funktionsnedsättningar samt gemensam förståelse och samverkan mellan olika huvudmän och organisationer.

Som delar av olika utbildningsuppdrag eller som fristående insatser erbjuder vi metodhandledning, organisationsinsatser, chefsutbildning samt enstaka utbildningar i egen regi.

Aktuellt

Psykiatridagarna, mars 2018 Stockholm

Den 6:e mars föreläser Mats och Eva-Lena Borell om Resursgrupps-ACT inom ramen för Psykiatridagarna, Stockholm.

Konferens om RACT, mars 2018 Karlstad

Den 12-13 mars ordnar Karlstads universitet i samarbete med det Nationella Rådet för Resursgrupps-ACT en konferens i Karlstad. Mats och Eva-Lena är medarrangörer samt föreläser.

Utbildning för blivande utbildare i ESL

Under våren 2018 fortsätter vår 'Utbildning för blivande utbildare i ESL' samt KBT för arbetsterapeuter.

© Borell Psykologi & Arbetsterapi

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in