Borellme
Meny

Välkommen

Borell psykologi & arbetsterapi AB samt Eva-Lena Borell AB erbjuder utbildning och handledning som riktar sig till personal och studenter inom områdena psykiatri, kommunal socialpsykiatri, beroendeverksamheter med flera.
Vi fokuserar på vård- och stödinsatser för brukare med psykiska funktionsnedsättningar samt gemensam förståelse och samverkan mellan olika huvudmän och organisationer.

Som delar av olika utbildningsuppdrag eller som fristående insatser erbjuder vi metodhandledning, organisationsinsatser, chefsutbildning samt enstaka utbildningar i egen regi.

Aktuellt

Utbildning för blivande utbildare i ESL

Under våren 2018 fortsätter vår 'Utbildning för blivande utbildare i ESL'

Nästa utbildning för blivande utbildare startar januari 2019.

KBT för arbetsterapeuter

Ny utbildning planeras till hösten 2018 i Nässjö

Utbildning i metodstöd ESL

Utbildning planeras till hösten 2018 i Stockholm

© Borell Psykologi & Arbetsterapi

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in